Modersmjölkersättning

Kan du inte, eller vill du inte, på grund av olika orsaker amma finns modersmjölkersättning som ett bra alternativ till bröstmjölken.


Modersmjölkersättning

Rekommendationer om amning och ersättning

Rekommendationen är att om det finns möjlighet att amma är amning det bästa alternativet. Detta för att bröstmjölk innehåller viktiga näringsämnen.

Men målet är inte att alla ska helamma. Eller att någon ska må dåligt över sin amning. Målet är att amningen ska fungera så bra som möjligt för varje enskild familj.

Vill du inte, eller kan du inte amma, ska du inte känna något dåligt samvete över det. Berätta dock gärna för din barnmorska så att du får den information, hjälp och det stöd du behöver.

Ge närheten trots flaskan

Den viktigaste delen i amningen är närheten. Försök därför att ta av dig tröjan även när du ger flaskan för att barnet ska få ligga hud mot hud. Detta är väldigt viktigt för anknytningen. Ha också gärna ögonkontakt med barnet under tiden du ger flaskan.

Följ instruktionerna

När du ger ditt barn modersmjölkersättning är det viktigt att du följer instruktionerna som står på förpackningen om hur du ska blanda, så att du inte feldoserar.

Efter de första sex månaderna

Barn upp till sex månader ska endast äta bröstmjölk alternativt modersmjölkersättning. Därefter kan ditt barn sakta men säkert börja testa på att äta vanlig mat. Nu kan du även sluta att ge modersmjölkersättningen och istället ge något som heter tillskottsnäring.

Tillskottsnäringen ges i kombination med vanlig mat fram till dess att barnet bara äter vanlig mat. Prata med BVC innan du går över från modersmjölkersättning till mat och tillskottsnäring. Det finns nämligen olika sorters ersättningar.