Innovation & Forskning

Amning minskar mammas diabetesrisk efter bara månader

En trettio år lång studie ger slutligen resultat.

Ny koppling mellan amning och allergier

Tidigare studier har visat motstridiga resultat om kopplingen mellan amning och allergier och astma. Nu visar Uppsala-forskare att amning inte ökar risken för astma men däremot hösnuva och eksem.

Så blir bröstceller mjölkfabriker när du ammar

Forskare i Australien har upptäckt att bröstceller förändras och får två cellkärnor under amningsperioden som hjälper att maximera mjölkproduktion.

Bröstmjölk mot multiresistenta bakterier?

Bröstmjölk skyddar det nyfödda barnet mot farliga infektioner i de första månaderna i livet. Nu vill forskare använda sig av bröstmjölkens naturliga egenskaper för att bekämpa livshotande sjukdomar hos vuxna.

Amning skyddar mamma mot dödliga sjukdomar

Amning ger effektivt skydd för mamma mot flera sjukdomar visar två nya studier.

LCHF dieten kan vara livsfarlig när du ammar

LCHF och andra dieter med lite kolhydrater kan leda till livshotande tillstånd hos kvinnor som ammar.

Nya råd om napp hos nyfödda kritiseras

Barnmorskor och barnläkare kräver att Socialstyrelsens nya råd om att nappanvändning hos nyfödda omformuleras.

Nya råd: Okej med napp från start

Socialstyrelsen ändrar sina råd om amning om att det nu är okej med napp från start. Det är bara vid amningsproblem som napp avråds under de första veckorna.

Amningen fortsätter att minska

Färre barn ammas idag än för tio år sedan. Det visar ny amningsstatistik från Socialstyrelsen. Ju äldre barnet blir desto tydligare blir nedgången.

Amning behöver inte vara det bästa

Enligt en stor studie finns det inga större skillnader mellan barn som ammats och barn som matats med flaska.

Amning kan ge skydd mot fetma

Ny forskning visar att barn som ammas kan få skydd mot framtida fetma. Detta beror på tarmfloran.

Ny lag förbjuder reklam om bröstmjölksersättning

Ny lag om förbud mot reklam om bröstmjölkersättning har väckt stora protester.