Så blir bröstceller mjölkfabriker när du ammar

Forskare i Australien har upptäckt att bröstceller förändras och får två cellkärnor under amningsperioden som hjälper att maximera mjölkproduktion.


Ammande bebis

I cellens kärna finns arvsmassan eller DNA, som är cellens instruktionsmanual för att utföra alla dess funktioner. Bröstceller använder sig speciellt av instruktioner för att producera mjölk under amningsperioden. Men hur bröstceller kan producera så stora mänger mjölk har förblivit oklart, tills nu.

Bröstceller med två kärnor

Till höger mänskliga bröstceller under mikroskop med cellkärnor i grått och cellens yta i grönt. Till vänster har forskarna visat i orange vilka celler som har två kärnor.

Forskare i Melbourne, Australien har visat att kvinnans bröstceller går igenom en ovanlig förändring just under amningsperioden för att maximera mjölkproduktion. De bildar två kärnor vilket ger dem fler instruktionsmanualer för att effektivt producera mjölk. När kvinnan slutar amma går bröstcellerna tillbaka till sitt normala utseende.

Samma förändringar syns i kossor, sälar och kängurus vilket betyder att fenomenet inte är unikt för människor utan utvecklats genom evolution.