LCHF dieten kan vara livsfarlig när du ammar

LCHF och andra dieter med lite kolhydrater kan leda till livshotande tillstånd hos kvinnor som ammar.


Det är läkare vid Mora lasarett som i Läkartidningen beskrivit ett aktuellt fall där en ammande kvinna utvecklade en allvarligamning-lchf ketoacidos, ett livshotande tillstånd där acetonliknande molekyler frisätts i blodet. Tillståndet förknippas vanligen med alkoholism eller typ-1 diabetes men kan även orsakas av svält.

Efter att läkarna slagit fast att kvinnan varken var diabetiker eller alkoholist drog man slutsatsen att orsaken till tillståndet var att kvinnan börjat med en lågkalori-diet samtidigt som hon ammade.

Det finns tidigare ett fåtal dokumenterade fall där ammande kvinnor utvecklat ketoacidos efter att de påbörjat dieter som LCHF och Atkins. Anledningen är att kvinnor under amningen har ett större behov av energi och glukos än vanligt och fallen belyser enligt läkarna vikten av att kvinnor håller en god kost under amningen.