Amning skyddar mamma mot dödliga sjukdomar

Två nya studier publicerade i USA i oktober och november i år visar att amning skyddar mot cancer och diabetes.


bebis-ammaI en ny amerikansk studie visade forskare att amning reducerade risken för en aggressiv form av bröstcancer med upp till 20 %. Även en kort period av amning räckte för att minska risken. I de över 40 000 cancerfall som undersöktes sågs en tydlig koppling till en speciellt aggressiv och svårbehandlad form av bröstcancer.

I en helt annan studie undersöktes nära 1000 kvinnor i USA som drabbats av graviditetsrelaterad diabetes. Där såg forskare att kvinnor som ammade halverade risken att få typ 2 diabetes efter graviditeten. Även där såg man att en kortare period av amning hjälpte men att ju mer man ammade desto bättre. Kvinnor som ammade i mer än 10 månader reducerade risken för typ 2 diabetes med hela 60 %.

Forskarna i USA förklarar att amning är en viktig del av bröstens mognad. Viktiga förändringar i bröstets vävnad sker under amning och det verkar skyddande mot cancer. Dessutom verkar amning förbättra kroppens ämnesomsättning. Inte bara ökar det fettförbränning men förbättrar även kroppens känslighet mot insulin som skyddar mot diabetes.

De nya studierna stödjer tidigare resultat som visar att amning minskar risken för bröstcancer och typ 2 diabetes men även äggstockscancer och reumatoid artrit.