WHO-amning

Amning väcker många åsikter och tankar; speciellt om hur länge du ska amma ditt barn. WHO rekommenderar en viss tid medan andra säger att det är skadligt att amma så pass länge.


WHO amning

Amning enligt WHO

Amning är en fråga som väcker många åsikter och känslor. Det är mycket omdebatterat och en rekommendation som många följer är den som WHO, världshälsoorganisationen, har tagit fram. Så kallad WHO amning.

De anser att du bör hel-amma i sex månader (som tidigare var fyra månader), samt fortsätta med amningen i två år vid sidan av smakportioner och annan mat.

Delade meningar

Amning är ett omdebatterat ämne. Vissa anser att det är skadligt att inte amma, då modersmjölken sägs öka immunförsvaret och minska risken för allergier.

Vissa anser att det är skadligt att amma för länge. Det finns nämligen ett stort mörkerseende kring att bröstmjölken faktiskt innehåller och lagrar gifter som vi får i oss. Det rör sig till och med om cancerframkallande miljögifter såsom PCB och dioxiner. Läs hela artikeln här…

Forskningar visar olika

Det är en fin avvägning vad man ska välja att tro på när en viss forskning visar på att du inte bör amma dina barn i mer än fyra månader på grund av miljögifterna i bröstmjölken, samtidigt som det skrivs oändligt många böcker och studier om de fördelar och nytta amningen för med sig till barnet.

Det är en ständigt pågående debatt men som blir svår då blivande mammor väldigt ofta söker svar på frågan.

”Tio steg för lyckad amning” (WHO)

WHO har tagit fram en global manual för hur sjukhusen ska ställa sig till amning och vilken information man ska delge nyblivna mammor när det kommer till amningen. Nedan listas en direkt översatt lista från WHO:s hemsida:

  1. Ha en skriven amningsstrategi eller handlingsplan som rutinmässigt delges all hälso- och sjukvårdspersonal.
  2. Undervisa all berörd personal i nödvändig kunskap för att genomföra denna handlingsplan.
  3. Informera alla gravida och nyblivna mammor om fördelarna med amning och hur man upprätthåller amningen.
  4. Uppmuntra och stöd mammor att börja amma sitt nyfödda barn vid barnets första vakenhetsperiod, vilket vanligen sker inom två timmar.
  5. Visa mammor hur de ska amma och upprätthålla amningen även om de måste vara åtskilda från sina barn.
  6. Nyfödda barn ska inte ges mat eller dryck utöver bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt nödvändigt.
  7. Praktisera samvård – tillåta mammor och barn att vistas tillsammans dygnet runt.
  8. Uppmuntra fri amning. Barnet ska få amman närhelst det vill.
  9. Inte ge nappar till ammande spädbarn, varken sug- eller dinappar.
  10. Uppmuntra bildandet av amningshjälpgrupper och sedvanlig kontakt med barnhälsovården genom att hänvisa mammorna till dem vid utskrivningen från sjukhuset eller kliniken.