Bröstmjölk mot multiresistenta bakterier?

Bröstmjölk skyddar det nyfödda barnet mot farliga infektioner i de första månaderna i livet. Nu vill forskare använda sig av bröstmjölkens naturliga egenskaper för att bekämpa livshotande sjukdomar hos vuxna.


amma-bebisEtt protein i kvinnors bröstmjölk ger effektivt skydd mot allvarliga infektioner i det nyfödda barnet. Forskare i England har analyserat proteinet lactoferrin och upptäckt att en liten del av proteinet har antimikrobiella egenskaper. Proteinet dödar bakterier, svampar och även vissa virus.

Nu vill forskarna använda sig av proteinet från bröstmjölk för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. De har isolerat den antimikrobiella delen av lactoferrin och paketerat den i en virusliknande kapsel. Förhoppningen är att kapseln ska hitta och attackera bakterier i vuxna människor för att bekämpa svåra infektioner.

Än har inga kliniska studier påbörjats men forskarna är optimistiska att den nya tekniken i framtiden kan användas för att tackla det ökande problemet med multiresistenta bakterier världen över.