Amningen fortsätter att minska

Färre barn ammas idag än för tio år sedan. Det visar ny amningsstatistik från Socialstyrelsen. Ju äldre barnet blir desto tydligare blir nedgången.


Amningen fortsätter att minskaEnligt rekommendationerna ska du, om du kan, helamma det första halvåret. Men under de senaste tio åren har antalet ammande minskat.

  • 2002 ammades 98 procent av alla nyfödda, och 83 procent av alla vid fyra månader ålder
  • 2012 ammades 94 procent av alla nyfödda, och 72 procent av alla vid fyra månaders ålder

Vad nedgången beror på är inte helt klart än. Men under hösten kommer det ske en utredning på varför amningen minskar, och en forskningsstudie på detta kommer att publiceras i höst.

Däremot säger en av utredarna på Socialstyrelsen redan nu att det inte finns samma stöd idag för föräldrar med att komma igång med amningen som det fanns förr.

Hur många som ammar ser också väldigt olika ut i landet. 90 procent av alla barn som är två månader ammas i Stockholm, medan endast 81 procent av alla barn som är två månader ammas i Västmanland och Jönköping.

Socialstyrelsens publikation, från 2014.