Annons från Heymate

Senaste rönen om amning

Amning har i många år varit ett omtvistat ämne och speciellt vad som är bra ellet dåligt i förhållande till amning. Eftersom det forskas en hel del på området kommer det ofta nya råd och vägledningar om vad man exempelvis bör eller inte bör äta och drick, när man ammar. Vet du vad som gäller angående amning just nu? Om inte kanske du borde läsa vidare här. Att det utförs mycket forskning är givetvis bra, men för att hänga med i forskningen behöver man ta del av den nya information som finns på området och det kan vara lite klurigt - är du helt insatt?


Forskningen fokuserar på olika områden

I Sverige utförs det forskning inom många olika områden, vilket är jättebra. Forskningen leder till att nya upptäckter görs. Exempelvis kan vissa ämnen visa sig vara skadliga och då förbjuds dessa i stor utsträckning – något som i slutändan kommer oss alla till godo, då vi slipper bli utsatta för skadliga ämnen. Det kan potentiellt finnas skadliga ämnen i mycket av det som vi omger oss av. Det kan till exempel vara ämnen i de klädesplagg som vi klär oss i, som är skadliga för oss.

Giftiga ämnen

Inte bara i kläderna kan det finnas skadliga ämnen, det kan även vara i möbler, leksaker eller liknande som är tillverkade i ett visst material som, efter forskning på området, visar sig vara giftiga för oss och våran kropp på olika sätt.Socialstyrelsen skickar hela tiden ut nya råd om exempelvis att man ska undvika vissa typer av livsmedel, eftersom dessa har visat sig vara farliga – efter att det har forskats på området. 

Myndigheter ger information

För att hela tiden hålla sig uppdaterad behöver man söka information och då är det viktigt att man gör det för en trovärdig källa. När man kommer in på en hemsida som exempelvis Lovebuddy ser man ganska snabbt att det är en “riktig” hemsida. När man söker viktig information kan det vara bra att först och främst söka sig till de myndigheter som är ansvariga på området. I själva verket kan det handla om vilken myndighet som helst. 

Om man söker information om trafikregler vänder man sig givetvis till vägverket och söker man information om livsmedel söker man sig till livsmedelsverket och så vidare. Varje myndighet är så att säga experter inom de område de är ansvariga för. Förhoppningsvis har du fått lite bättre hum om hur du ska gå tillväga, när du ska söka information, om vilka matvaror du bör eller inte bör äta, i framtiden när du ska amma eller bara i största allmänhet för att vara rädd om din kropp och hälsa.